INNE TECHNIKI ZAPAMIĘTYWANIA

W średniowieczu i odrodzeniu przetrwały również inne techniki zapamiętywania ze-świata starożytnego: prosta memoryzacja (bez odwoływania się do magii) oraz rękopis. Wielka zmiana nadeszła z wynalazkiem prasy drukarskiej. Pisanie nie zniszczyło potrzeby za­pamiętywania, ponieważ w średniowieczu, jak i w świecie starożytnym, rękopisy były drogie i trudne do reprodukcji, a każdy z .nich był unikatem. Dopiero książki drukowane były łatwiejsze do czytania i^ da­wały się. wiernie reprodukować w wielkich ilościach. Standaryzacja prowadziła do powszechnego stosowania indeksów oraz spisów treści, metod szybkiego odnaj­dywania określonego fragmentu lub idei.

Cześć, mam na imię Katarzynai od bardzo długiego czasu temat społeczeństwa to coś, o czym mogłabym rozmawiać codziennie. Chciałabym na tym blogu dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i uwagami 🙂
error: Content is protected !!