KAŻDY KTO UŻYWA KOMPUTERA

Każdy, kto używa komputera, zna łatwość, z jaką nawet cenna informa­cja może zostać mimowolnie „przepisana i zniszczo­na. Rękopis łatwiej było poprawiać niż książkę, a na jego marginesach zawsze było miejsce na glossy lub uzupełnienia oryginalnego tekstu. Ludzkiej pamięci nie można tak łatwo wymazywać, natomiast wspo­mnienia można dodawać i modyfikować niemal nie­skończenie.Powiada się często, że książka drukowana zrujnowa­ła pamięć Zachodu. Mając tak wygodne urządzenie do przechowywania wiedzy, ludzie nie mają już dłużej potrzeby wykorzystywania swojej „wewnętrznej pa­mięci”. Gdy książki oraz inne przybory do pisania roz­powszechniły się, ludzie masowo zatracili grecką, a na­wet renesansową zdolność zapamiętywania słyszanych sztuk, wierszy, mów.

Cześć, mam na imię Katarzynai od bardzo długiego czasu temat społeczeństwa to coś, o czym mogłabym rozmawiać codziennie. Chciałabym na tym blogu dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i uwagami 🙂
error: Content is protected !!