MAGAZYNOWANIE INFORMACJI

Jako urządzenie do magazynowania informacji, książka dostarcza – doskonałych, lecz niezmiennych ko­pii. Zdanie, które złożono ołowianą czcionką, odbito ty­siące razy, rozesłano po Europie lub nawet po świecie, ma ogromną szansę przetrwania w nie zmienionej for­mie przez setki lat w rękach tysięcy czytelników. Cał­kowicie odmienna była sytuacja rękopisów: błędy ko­pistów oraz dorzucanie, niekiedy przez kilkunastu wła­ścicieli w ciągu kilkunastu wieków, obszernych not pi­sanych na marginesach czyniły każdy z nich unika­tem. Uczony mógł pożyczać cudzą kopię tego samego tekstu dla porównania i doskonalenia własnego egzem­plarza. Rękopis był w istocie bardziej elastyczny niż książka, która go zastąpiła.

Cześć, mam na imię Katarzynai od bardzo długiego czasu temat społeczeństwa to coś, o czym mogłabym rozmawiać codziennie. Chciałabym na tym blogu dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i uwagami 🙂
error: Content is protected !!