NAJWIĘKSZY Z MAGÓW

Giordano Bruno, największy z magów odrodzenia, napisał kilkanaście traktatów o pamięci, pracując w tym samym stylu co Camillo. On także zamierzał użyć sztucznej pamięci przy ustalaniu rytmu sympatetycz- nego (współczulnego) z ruchem wszechświata i do jego kontroli. Wolał jednak, zamiast teatralnej metafory Camilla, użyć kół koncentrycznych. Schemat zaczynał się w centrum od „obrazów gwiezdnych” i promienio­wał do wielkiego koła z nazwiskami 150 wynalazców rzemiosł i nauk. Taka „siłownia astralna” (określenie Yatesa), z jej zazębiającymi się kołami, była oczywi­ście zabawnym przedłużeniem technologii kół i trybów późnego średniowiecza i odrodzenia. System pamięci poruszał się, sam zaś Bruno pozostawał nieruchomy i kontemplował lub nadzorował ruch. Było to dokład­ne odwrócenie systemu starożytnego, w którym orator spacerował w domu zapełnionym statycznymi obraza­mi. Bruno żył w czasach zegara mechanicznego.

Cześć, mam na imię Katarzynai od bardzo długiego czasu temat społeczeństwa to coś, o czym mogłabym rozmawiać codziennie. Chciałabym na tym blogu dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i uwagami 🙂
error: Content is protected !!