NASZE STRUKTURY

Nasze struktury mają po dwa lub więcej wymia­rów, jak wykazują drzewa i inne wielowymiarowe diagramy, które rysujemy w celu ich przedstawienia. Pamięć komputerowa oferuje nam, w ścisłym sensie, „nowy wymiar” przedstawiania informacji.Budująca takie struktury pamięć komputerowa jest bardziej asocjacyjna niż linearna. Pozwala rozwijać sieci skojarzeń w naszych zbiorach danych rzeczywi­ście tak, jak czyni to pamięć ludzka. Ten fakt docenia­no szczególnie w mówionych kulturach Grecji-i Rzy­mu, w średniowieczu i wczesnym odrodzeniu. Kompu­ter przypomina także rękopis i pamięć ludzką pod względem podatności na zmiany. Jest zawsze gotów za­stąpić starą informację przez nową.

Cześć, mam na imię Katarzynai od bardzo długiego czasu temat społeczeństwa to coś, o czym mogłabym rozmawiać codziennie. Chciałabym na tym blogu dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i uwagami 🙂
error: Content is protected !!