NAZYWANIE MASZYN

Nazywanie tych logicznych ma­szyn i algorytmów „pamięcią” jest ukrytym przyrów­naniem ich do ludzkiego aktu zapamiętywania. Porów­nanie takie narzuca się w naturalny sposób, gdyż tech­nologia elektroniczna jest tak żywa i elastyczna, że wielu ludzi sądzi, iż może ona nie tylko konkurować z ludzką pamięcią, ale nawet ją wyjaśniać. Nowoczesna psychologia nie może się oprzeć chęci zrozumienia ludzkiej pamięci przez jej odniesienie do magazyno­wych urządzeń komputera. Tak rozumiana pamięć komputerowa stała się częścią szerszej metafory — mózgu elektronicznego. Do tej kwestii wrócimy w roz­dziale o sztucznej inteligencji. Tu poprzestanę na wy­jaśnieniu pamięci komputerowej jako technologii; chciałbym także wykazać, że magazynowanie i odzy­skiwanie informacji są najnowszymi osiągnięciami w długiej tradycji technicznej, do której przyczyniły się kultura starożytna, średniowieczna i współczesna.

Cześć, mam na imię Katarzynai od bardzo długiego czasu temat społeczeństwa to coś, o czym mogłabym rozmawiać codziennie. Chciałabym na tym blogu dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i uwagami 🙂
error: Content is protected !!