ODZYSKIWANIE INFORMACJI I ELEKTRONICZNA WŁADZA

Komputerowa technologia pamięci wpisuje się w tra­dycję przynajmniej tak dawną, jak cywilizacja grecka. Jest w pewnym sensie szczytem rozwoju poprzedza­jącej ją technologii mechanicznej. W innym jednak sensie, jej elastyczność przypomina erę wcześniejszą, z czasów przed książką i maszyną tabulującą. Magazynowanie komputerowe, jak książka, potrafi bezbłędnie utrwalać i niemal doskonale reprodukować dane. Fabryczna taśma montażowa jest czymś, co ko­jarzymy z erą mechaniczną, a jednak produkcja iden­tycznych jednostek informacji jest dla komputera na­wet łatwiejsza, niż była dla prasy drukarskiej. Kompu­ter prześcignął w tym względzie prasę. Książka stano­wi dokładnie zaprojektowany układ słów na stronie, ale jest to układ zamrożony i linearny.

Cześć, mam na imię Katarzynai od bardzo długiego czasu temat społeczeństwa to coś, o czym mogłabym rozmawiać codziennie. Chciałabym na tym blogu dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i uwagami 🙂
error: Content is protected !!