OPANOWANIE INFORMACJI

Takie opanowanie informacji jest dziś prawdopo­dobnie równie ważne dla specjalisty komputerowego, jak ongiś było dla renesansowego maga; obydwaj zda­wali sobie sprawę, że pamięć jest kluczem do ludz­kiej wiedzy, a przeto do kontroli nad światem. Urzą­dzenia pamięciowe Camilla i Bruna zostały pomyślane w celu odzwierciedlania prawdziwej struktury świata, nie tylko lub głównie świata doświadczenia zmysłowego, ale wszystkich sfer dostępnej człowiekowi wiedzy. Wła­ściwa manipulacja tymi urządzeniami miała pomóc zdo­być tę wiedzę, i, poprzez magię sympatyczną, ustalić rytm między sobą samym a światem. Oczywiście, spe­cjalista komputerowy nie wierzy, iż jego program ma moc nadnaturalną.

Cześć, mam na imię Katarzynai od bardzo długiego czasu temat społeczeństwa to coś, o czym mogłabym rozmawiać codziennie. Chciałabym na tym blogu dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i uwagami 🙂
error: Content is protected !!