SYSTEMY PAMIĘCI

Systemy pamięci, zarówno progra­my, jak i sprzęt, traktuje on jako próbę odbicia lo­gicznej struktury świata zewnętrznego.Pamięci komputerowe są również mocnymi maszy­nami, choć elektryczność zastępuje bardziej wątpliwe wpływy astralne, które ożywiały pamięciowe urządze­nia renesansu. I jeśli pamięć komputerowa jest zdol­na do sztuczek mniej spektakularnych niż te z teatru Camilla, jej sztuczki są za to bardziej użyteczne i bar­dziej przekonywające dla ludzi interesów i nauki. Elektroniczna baza danych jest nowoczesnym, zracjo­nalizowanym ekwiwalentem koła pamięci; ma na celu umożliwienie użytkownikowi kontrolowania daleko większej ilości informacji, niż mógłby zachować w głowie. Informacją w obecnie używanych bazach da­nych może być np. bibliografia czasopism medycz­nych, ale specjaliści komputerowi planują na większą skalę.

Cześć, mam na imię Katarzynai od bardzo długiego czasu temat społeczeństwa to coś, o czym mogłabym rozmawiać codziennie. Chciałabym na tym blogu dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i uwagami 🙂
error: Content is protected !!