W BAZACH DANYCH

Baza danych o cesarzach rzymskich mogłaby być zapi­sana na kartach perforowanych, kwerendy byłyby do­konywane przez przepuszczanie (być może kilka razy) całego pliku przez tabulator, aby wybrać właśnie te karty, których pola spełniają warunki kwerendy. Ko­mercjalne przetwarzanie danych za pośrednictwem ta­bulatora faktycznie ma wiele wspólnego z przetwarza­niem komputerowym (nie jest zaskakujące, że IBM tak efektywnie przeszedł od sprzedawania jednego rodzaju maszyn do drugiego). Ale brakuje tu zdolności podej­mowania decyzji w ułamku sekundy, opracowywania i przetwarzania danych, budowania i burzenia struk­tur informacji. Nikt prawdopodobnie nie mówił o za­stąpieniu książki przez dziurkarki kart, mimo że ludzie często sugerują, iż komputer uczyni książkę przesta­rzałą.

Cześć, mam na imię Katarzynai od bardzo długiego czasu temat społeczeństwa to coś, o czym mogłabym rozmawiać codziennie. Chciałabym na tym blogu dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i uwagami 🙂
error: Content is protected !!