WALORY RĘKOPISU

Nie chciałbym przesadnie oceniać walorów rękopisu: drukowana karta z czasem stała się wspaniałym nośnikiem idei, ze swą rozmaito­ścią krojów pisma i farb, paginacją, tabelami,. indek­sami, bibliografiami i całą resztą. Lecz, choćby najbar­dziej wyrafinowana, książka jest nośnikiem trwałym; drukowanie kopii (magazynowanie informacji) wyko­nać można tylko raz w drukarni, a zmiana form dru­karskich jest trudna.W swej sztywności książka jest typowa dla ery me­chanicznej. Tak jak idee są utrwalone na drukowanej stronie, tak w trybach zegara, maszyny parowej lub dynama utrwalona jest mechaniczna informacja. Epo­kę mechaniczno-dynamiczną zaludniały maszyny, któ­re wspaniale robiły jedną lub co najwyżej kilka rze­czy. Ich zakres działania był na ogół bardziej ograni­czony niż w przypadku prostszych urządzeń przez nie zastąpionych, a wszelka większa przeróbka mogła wy­magać wręcz przebudowy maszyny.

Cześć, mam na imię Katarzynai od bardzo długiego czasu temat społeczeństwa to coś, o czym mogłabym rozmawiać codziennie. Chciałabym na tym blogu dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i uwagami 🙂
error: Content is protected !!