WIĘKSZOŚĆ DRUKOWANYCH KSIĄŻEK

Większość dru­kowanych książek ma nadany przez ten układ kieru­nek rozwoju, od czytelnika oczekuje się, że będzie od początku do końca śledził bieg opisanych wydarzeń i idei. Jak podkreślałem, w pamięci komputerowej ele­menty danych nie są ograniczone do jednego ścisłego układu. Wprowadźmy je do urządzenia o dostępie bez­pośrednim i użytkownik może je analizować w dowol­ny sposób. W przypadku cesarzy rzymskich nie jeste­śmy skazani na układanie kartotek w porządku chro­nologicznym. Możemy przeskakiwać po różnych po­lach, na przykład obserwując główną przywarę lub przyczynę śmierci, możemy po kilka razy odszukiwać te same kartoteki w różnych układach. Krótko mó­wiąc, ponieważ my definiujemy i redefiniujemy struk­turę naszych danych, zrywamy z podstawowym po­rządkiem linearnym narzuconym przez mechaniczną technologię książki.

Cześć, mam na imię Katarzynai od bardzo długiego czasu temat społeczeństwa to coś, o czym mogłabym rozmawiać codziennie. Chciałabym na tym blogu dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i uwagami 🙂
error: Content is protected !!