WIELKA ERA MASZYN STATYSTYCZNYCH

Zaczęła się wówczas wielka era maszyn staty­stycznych, które czytały, porównywały, powielały, od­szukiwały, a czasami niszczyły nie kończące się zbiory kart. Era ta dobiegła kresu w latach pięćdziesiątych wraz z wprowadzeniem komputerów i taśmy magne­tycznej. W tym czasie mówiono, że Administracja Ubezpieczeń Społecznych ma miliardy kart, z których informacje przeniesiono na taśmę. Dzisiaj karty perfo­rowane są czasami używane w celu wprowadzenia pro­gramów oraz małych ilości danych, ale operowanie danymi jest zwykle całkowicie elektroniczne. Tabulatory mechaniczne dla handlu i przemysłu by­ły  pomysłowy sposób elastyczne, mimo użycia nie­elastycznego nośnika. Każda karta mogła być perforo­wana tylko raz: jakiekolwiek błędy w dziurkowaniu oznaczały, że karta musi zostać odrzucona. Danymi na karcie można było manipulować tylko przez ich fi­zyczne przepuszczanie z jednego pojemnika do innego.

Cześć, mam na imię Katarzynai od bardzo długiego czasu temat społeczeństwa to coś, o czym mogłabym rozmawiać codziennie. Chciałabym na tym blogu dzielić się z Wami moimi spostrzeżeniami i uwagami 🙂
error: Content is protected !!